spoutziki-art: Ask Me No More… For at a Tou…

spoutziki-art:

Ask Me No More… For at a Touch I Yield by Sir Lawrence Alma-Tadema – 1906