loumargi: Otto Seitz (1846-1912)Wedding proce…

loumargi:

Otto Seitz (1846-1912)Wedding procession of Neptune and Amphitrite